HIGHGATE PROPERTY MANAGEMENT

THƯ KÝ VẬN HÀNH

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Chịu trách nhiệm về chuẩn bị các văn bản, giấy tờ, báo cáo tại văn phòng chính của Highgate. Hỗ trợ Giám đốc Khối vận hành trong công tác điều phối hoạt động hàng ngày.

TRÁCH NHIỆM

 • Hỗ trợ paperwork (văn bản, giấy tờ, tổng hợp báo cáo) cho bộ phận Operations tại văn phòng chính HGPM.
 • Giám sát hoạt động vận hành của các site, tham gia audit và tổng hợp kết quả audit các dự án.
 • Tham gia training cho các nhân sự tại dự án theo hướng dẫn của Head of OP.
 • Tham gia tổ chức các sự kiện liên quan: Hội nghị nhà chung cư, sự kiện CĐT tại dự án…
 • Tham gia làm việc với các Ban quản trị trong trường hợp cần thiết.
 • Trong trường hợp dự án thiếu nhân sự mà chưa kịp tìm nhân sự thay thế, tạm thời đảm nhiệm vị trí thiếu cho đến khi tuyển dụng được.
 • Lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên
 • Nhắc nhở Trưởng các Bộ phận cập nhật Báo cáo tuần, lưu các Báo cáo tuần
 • Thực hiện các công việc khác được giao 

Tài chính, ngân sách

 • Phối hợp với bộ phận liên quan chuẩn bị, đệ trình Ngân sách để phê duyệt hàng năm
 • Theo dõi chặt chẽ việc sử dụng ngân sách đã được phê duyệt, phân tích, đánh giá và đề xuất phương án trong trường hợp có sự khác biệt lớn giữa thực tế và ngân sách, đặc biệt là trường hợp chi tiêu vượt ngân sách
 • Đàm phán hợp đồng với các nhà cung cấp đảm bảo không vượt ngân sách

YÊU CẦU

 • Từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí thư ký vận hành
 • Bằng cử nhân của các ngành nghề liên quan
 • Tiếng Anh lưu loát, chuyên nghiệp & kỹ năng tin học văn phòng
 • Khả năng quản lý thời gian, lập kế hoạch tốt, giải quyết vấn đề
 • Cầu tiến, trách nhiệm cao, có ý thức phục vụ, chịu được áp lực cao
 • Nhiệt tình, thân thiện, hòa đồng, tích cực, hợp tác
 • Có động lực, năng lực, tính linh hoạt và sẵn sàng học hỏi

NỘP HỒ SƠ

 • Email: ta@highgate.vn
 • Liên hệ: Ms. Xuân - 0938 442 604

Theo dõi bản tin Highgate

HIGHGATE PROPERTY MANAGEMENT